Åpner nytt treningssenter i sentrum

Konkurransen er stor i Bodø når det kommer til trening og treningssentre.