12 vil bli styrer i Bjerkenga miljøbarnehage, alle er kvinner